Kinjer-OLS

5 maart 2019

Natuurlijk vindt er ook dit jaar in Sevenum een Kinjer-OLS plaats en wel op dinsdag 25 juni. Alle scholen en schutterijen uit Belgisch en Nederlands Limburg zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het Kinjer-OLS. Tot nu toe hebben zich 22 groepen aangemeld. De scholen die deelnemen worden gekoppeld aan een schutterij, meestal de plaatselijke schutterij. Deze schutterij helpt de jongens en meisjes zich voor te bereiden op het Kinjer-OLS.

Informeren

De scholen en begeleidende schutterijen zijn uitgenodigd voor een besloten informatieavond op 28 maart. Naast de informatieverstrekking over het online lesprogramma, de dagindeling, de wedstrijdonderdelen en de jurering vindt ook de loting van de optochtvolgorde plaats. Bij deze loting zullen jeugdprins Gijs I en jeugdprinses Roos I van jeugdcarnaval Ût Ezelsköpke assisteren. Ook kunnen de deelnemers alvast kennis maken met de werkgroep Kinjer-OLS en de leden van de federatie. De winnaar van vorig jaar, basisschool Sint Dionysius uit Schinnen, zal het felbegeerde ‘Ummeke’ uit de kast halen en gepoetst meenemen om deze op 28 maart aan de concurrentie te tonen. Uiteraard zal ook deze avond Rob en de Bölkes het OLS-lied ten gehore brengen.

Vragen?

Vragen over het Kinjer-OLS of de informatieavond op 28 maart: carlijn.verhaag@ols2019.eu